Chứng chỉ (diploma) và chứng nhận (certificate)

· Advice

Trong giáo dục, có rất nhiều thuật ngữ để chỉ các loại văn bằng được cấp bởi các tổ chức khác nhau. Trong đó, 2 thuật ngữ thường bị nhầm lẫn nhất là chứng chỉ (Diploma) và chứng nhận (Certificate). Bên cạnh SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing, IELTS TUTOR sẽ giúp bạn phân biệt rõ ràng hai thuật ngữ này.

I. Chứng chỉ (diploma) là gì?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Chứng chỉ (Diploma) là văn bằng chính thức chứng nhận một cá nhân đã hoàn tất một khóa học nhất định do cơ quan giáo dục hoặc cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp, có giá trị pháp lý lâu dài.
 • Khóa học cấp chứng chỉ cho phép bạn hiểu sâu sắc về lĩnh vực nghiên cứu của mình, mặc dù bạn không được cấp bằng (degree) sau khi hoàn thành chương trình.
Chứng chỉ diploma

II. Chứng nhận (certificate) là gì?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Chứng nhận (Certificate) có phạm vi rộng hơn, với nhiều mục đích khác nhau trên nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực giáo dục, giấy chứng nhận được trao khi người học vượt qua hoặc dành giải trong một cuộc thi hay đôi khi cũng để chứng nhận họ đã hoàn thành một khóa học. >> IELTS TUTOR lưu ý Từ Vựng Topic Education / WORK IELTS 
 • Những chương trình học cấp chứng nhận có thời gian ngắn, thường là trong vài tháng. Đó có thể là khóa học lái xe, học sơ cứu, học thiết kế web… Những chứng nhận này không nhất thiết phải liên quan đến giáo dục mà có thể thuộc về các lĩnh vực khác.
Chứng nhận certificate

III. So sánh chứng chỉ (diploma) và chứng nhận (certificate)

1. Khái niệm

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Diploma: Chứng chỉ được cấp khi học viên hoàn thành một khóa đào tạo.
 • Certificate: Chứng nhận được trao khi hoàn thành một khóa đào tạo, đánh giá về quá trình học tập.

2. Phạm vi áp dụng

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Diploma
  • Chỉ dành cho lĩnh vực giáo dục. 
  • Thường được trao cho những học viên đã hoàn tất việc học ở trường cấp 3 và các chương trình học sau đó.
 • Certificate
  • Được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, giáo dục,…
  • Có thể được trao cho bất kì ai đã thành thạo kỹ năng trong đời sống/ khóa đào tạo, không nhất thiết phải liên quan đến giáo dục.

3. Thời gian cấp

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Diploma: Một khóa học cấp chứng chỉ thường kéo dài vài năm. Để nhận được chứng chỉ, người học phải đạt được một số điểm hay thỏa mãn các yêu cầu nhất định.
 • Certificate: Một khóa học cấp chứng nhận kéo dài trong thời gian ngắn hơn chứng chỉ, thường là trong vài tháng. ​

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Lý do chọn IELTS TUTOR
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK